คลอรีนเม็ด 90% T.C.C.A. 90% Granular ACUCHLOR 50Kg

คลอรีนเม็ด 90% T.C.C.A. 90% Granular ACUCHLOR 50Kg

คลอรีนเม็ด 90% T.C.C.A. 90% Granular ACUCHLOR 50Kg

คลอรีนเม็ด 90% Trichloroisocyanuric Acid T.C.C.A. 90% Granular ACUCHLOR 90G 50 กิโลกรัม คลอรีนญี่ปุ่น เป็นสารเคมีสระว่ายน้ำ มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่าย มีสารควบคุมการละลายจึงสลายตัวช้ากว่าคลอรีนชนิดอื่นๆ มีค่าความเป็นกรด และให้ค่าคลอรีนสูงถึง 90% ของน้ำหนัก จึงใช้ในปริมาณที่น้อย ใช้ง่าย เก็บรักษาได้นาน

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสารเคมี: คลอรีนเม็ด 90% Trichloroisocyanuric Acid T.C.C.A. 90% Granular

ยี่ห้อ: ACUCHLOR

ปริมาณการใช้: ค่าคลอรีนในสระว่ายน้ำที่เหมาะสมอยู่ที่ระหว่าง 1.0-3.0 ppm เมื่อค่าคลอรีนต่ำกว่า 1.0 ppm ให้ใช้คลอรีนชนิดผง หรือ คลอรีนชนิดเม็ด T.C.C.A. 90% 200 กรัมต่อสระว่ายน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

คลอรีนเม็ด 90% TRICHLOROISOCYANURIC ACID 90% Granular ACUCHLOR 90G คลอรีนญี่ปุ่น เป็นสารเคมีสระว่ายน้ำ มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ และทำการสันดาปสารละลายโลหะหนักต่างๆ ตลอดจนสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ต่างๆ ให้มีค่าเป็นออกไซด์ของโลหะ และมีอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น เพื่อการขจัดโดยการกรองต่อไป

คลอรีนเม็ด 90% TRICHLOROISOCYANURIC ACID 90% Granular ACUCHLOR 90G คลอรีนญี่ปุ่น เป็นคลอรีนที่มีสารควบคุมการละลายจึงสลายตัวช้ากว่าคลอรีนชนิดอื่นๆ เป็นคลอรีนที่มีค่าความเป็นกรด และให้ค่าคลอรีนสูงถึง 90% ของน้ำหนัก มีความเข้มข้นสูงจึงใช้ในปริมาณที่น้อย ใช้ง่าย เก็บรักษาได้นาน สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษาน้อย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คลอรีนเม็ด 90% T.C.C.A. 90% Granular Maxcite 50Kg

คลอรีนเม็ด 90% T.C.C.A. 90% Granular Maxcite 50Kg

คลอรีนเม็ด 90% T.C.C.A. 90% Granular Maxcite 50Kg

คลอรีนเม็ด 90% Trichloroisocyanuric Acid T.C.C.A. 90% Granular Maxcite 50 กิโลกรัม คลอรีนจีนเป็นสารเคมีสระว่ายน้ำ มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่าย มีสารควบคุมการละลายจึงสลายตัวช้ากว่าคลอรีนชนิดอื่นๆ มีค่าความเป็นกรด และให้ค่าคลอรีนสูงถึง 90% ของน้ำหนัก จึงใช้ในปริมาณที่น้อย ใช้ง่าย เก็บรักษาได้นาน

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสารเคมี: คลอรีนเม็ด 90% Trichloroisocyanuric Acid T.C.C.A. 90% Granular

ยี่ห้อ: Maxcite

ปริมาณการใช้: ค่าคลอรีนในสระว่ายน้ำที่เหมาะสมอยู่ที่ระหว่าง 1.0-3.0 ppm เมื่อค่าคลอรีนต่ำกว่า 1.0 ppm ให้ใช้คลอรีนชนิดผง หรือ คลอรีนชนิดเม็ด T.C.C.A. 90% 200 กรัมต่อสระว่ายน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

คลอรีนเม็ด 90% TRICHLOROISOCYANURIC ACID 90% Granular Maxcite 50Kg คลอรีนจีนเป็นสารเคมีสระว่ายน้ำ มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ และทำการสันดาปสารละลายโลหะหนักต่างๆ ตลอดจนสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ต่างๆ ให้มีค่าเป็นออกไซด์ของโลหะ และมีอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น เพื่อการขจัดโดยการกรองต่อไป

คลอรีนเม็ด 90% TRICHLOROISOCYANURIC ACID 90% Granular Maxcite 50Kg คลอรีนจีนเป็นคลอรีนที่มีสารควบคุมการละลายจึงสลายตัวช้ากว่าคลอรีนชนิดอื่นๆ เป็นคลอรีนที่มีค่าความเป็นกรด และให้ค่าคลอรีนสูงถึง 90% ของน้ำหนัก มีความเข้มข้นสูงจึงใช้ในปริมาณที่น้อย ใช้ง่าย เก็บรักษาได้นาน สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษาน้อย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คลอรีนผง 90% T.C.C.A. 90% Powder Maxcite 50Kg

คลอรีนผง 90% T.C.C.A. 90% Powder Maxcite 50Kg

คลอรีนผง 90% T.C.C.A. 90% Powder Maxcite 50Kg

คลอรีนผง 90% Trichloroisocyanuric Acid T.C.C.A. 90% Powder Maxcite 50 กิโลกรัม คลอรีนจีนเป็นสารเคมีสระว่ายน้ำ มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่าย มีสารควบคุมการละลายจึงสลายตัวช้ากว่าคลอรีนชนิดอื่นๆ มีค่าความเป็นกรด และให้ค่าคลอรีนสูงถึง 90% ของน้ำหนัก จึงใช้ในปริมาณที่น้อย ใช้ง่าย เก็บรักษาได้นาน

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสารเคมี: คลอรีนผง 90% Trichloroisocyanuric Acid T.C.C.A. 90% Powder

ยี่ห้อ: Maxcite

ปริมาณการใช้: ค่าคลอรีนในสระว่ายน้ำที่เหมาะสมอยู่ที่ระหว่าง 1.0-3.0 ppm เมื่อค่าคลอรีนต่ำกว่า 1.0 ppm ให้ใช้คลอรีนชนิดผง หรือ คลอรีนชนิดเม็ด T.C.C.A. 90% 200 กรัมต่อสระว่ายน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

คลอรีนผง 90% TRICHLOROISOCYANURIC ACID 90% Powder Maxcite 50Kg คลอรีนจีนเป็นสารเคมีสระว่ายน้ำ มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ และทำการสันดาปสารละลายโลหะหนักต่างๆ ตลอดจนสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ต่างๆ ให้มีค่าเป็นออกไซด์ของโลหะ และมีอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น เพื่อการขจัดโดยการกรองต่อไป

คลอรีนผง 90% TRICHLOROISOCYANURIC ACID 90% Powder Maxcite 50Kg คลอรีนจีนเป็นคลอรีนที่มีสารควบคุมการละลายจึงสลายตัวช้ากว่าคลอรีนชนิดอื่นๆ เป็นคลอรีนที่มีค่าความเป็นกรด และให้ค่าคลอรีนสูงถึง 90% ของน้ำหนัก มีความเข้มข้นสูงจึงใช้ในปริมาณที่น้อย ใช้ง่าย เก็บรักษาได้นาน สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษาน้อย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ถังกรองทราย Emaux Bobbin Wound Fiberglass Filter S Series

ถังกรองทราย Emaux Bobbin Wound Fiberglass Filter S Series

ถังกรองทราย Emaux Bobbin Wound Fiberglass Filter S Series

ผลิตจากไฟเบอร์กลาสและเรซินที่มีความทนทานและไม่เกิดการกัดกร่อน ด้วยเทคโนโลยีการพันด้วยกระสวยอัตโนมัติ วัสดุผสมที่ทนต่อรังสี UV ช่วยให้ตัวกรองทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรง ไม่มีการกัดกร่อนและอายุการใช้งานยาวนาน

ถังกรองทราย Emaux Bobbin Wound Fiberglass Filter S Series มีให้เลือกหลายขนาดตามความเหมาะสมในการใช้งาน

Side Mount Filterขนาดถังขนาดวาล์วอัตราการกรองปริมาณทรายความสูงความกว้าง
S40018 นิ้ว1.5 นิ้ว8.10 คิว/ชม.45 กก.730 มม.455 มม.
S50021 นิ้ว1.5 นิ้ว11.10 คิว/ชม.85 กก.770 มม.535 มม.
S65025 นิ้ว1.5 นิ้ว15.60 คิว/ชม.145 กก.850 มม.635 มม.
S70028 นิ้ว1.5 นิ้ว19.50 คิว/ชม.210 กก.960 มม.710 มม.
S700(B)28 นิ้ว2.0 นิ้ว20.16 คิว/ชม.215 กก.890 มม.723 มม.
S80032 นิ้ว2.0 นิ้ว24.10 คิว/ชม.355 กก.1050 มม.820 มม.
S90036 นิ้ว2.0 นิ้ว29.70 คิว/ชม.470 กก.1180 มม.920 มม.
S100040 นิ้ว2.0 นิ้ว40.20 คิว/ชม.620 กก.1220 มม.1020 มม.
S1000(C)40 นิ้ว2.5 นิ้ว41.00 คิว/ชม.620 กก.1220 มม.1020 มม.
S120048 นิ้ว2.0 นิ้ว52.80 คิว/ชม.860 กก.1410 มม.1200 มม.
S1200(C)48 นิ้ว2.5 นิ้ว58.50 คิว/ชม.860 กก.1410 มม.1200 มม.

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ: ไฟเบอร์กลาสและเรซิน

แรงดันสูงสุด: 36psi / 2.5bar

อุณหภูมิสูงสุด: 43°C / 109°F

Technical Information:

Product Dimension:

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ถังกรองทราย Emaux Bobbin Wound Fiberglass Filter V Series

ถังกรองทราย Emaux Bobbin Wound Fiberglass Filter V Series

ถังกรองทราย Emaux Bobbin Wound Fiberglass Filter V Series

ผลิตจากไฟเบอร์กลาสและเรซินที่มีความทนทานและไม่เกิดการกัดกร่อน ด้วยเทคโนโลยีการพันด้วยกระสวยอัตโนมัติ วัสดุผสมที่ทนต่อรังสี UV ช่วยให้ตัวกรองทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรง ไม่มีการกัดกร่อนและอายุการใช้งานยาวนาน

ถังกรองทราย Emaux Bobbin Wound Fiberglass Filter V Series มีให้เลือกหลายขนาดตามความเหมาะสมในการใช้งาน

Top Mount Filterขนาดถังขนาดวาล์วอัตราการกรองปริมาณทรายความสูงความกว้าง
V40016 นิ้ว1.5 นิ้ว6.48 คิว/ชม.35 กก.757 มม.410 มม.
V45017 นิ้ว1.5 นิ้ว8.10 คิว/ชม.45 กก.814 มม.455 มม.
V50021 นิ้ว1.5 นิ้ว11.10 คิว/ชม.85 กก.845 มม.535 มม.
V65025 นิ้ว1.5 นิ้ว15.60 คิว/ชม.145 กก.950 มม.635 มม.
V70028 นิ้ว1.5 นิ้ว19.50 คิว/ชม.210 กก.1020 มม.710 มม.
V700(B)28 นิ้ว2.0 นิ้ว20.16 คิว/ชม.215 กก.1092 มม.723 มม.
V80031 นิ้ว2.0 นิ้ว24.90 คิว/ชม.355 กก.1200 มม.800 มม.
V90035 นิ้ว2.0 นิ้ว31.20 คิว/ชม.470 กก.1300 มม.900 มม.
V100039 นิ้ว2.0 นิ้ว39.00 คิว/ชม.620 กก.1400 มม.1000 มม.
V1000(C)39 นิ้ว2.5 นิ้ว39.50 คิว/ชม.620 กก.1434 มม.1000 มม.
V120047 นิ้ว2.0 นิ้ว51.60 คิว/ชม.860 กก.1600 มม.1200 มม.
V1200(C)47 นิ้ว2.5 นิ้ว56.50 คิว/ชม.860 กก.1634 มม.1200 มม.

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ: ไฟเบอร์กลาสและเรซิน

แรงดันสูงสุด: 36psi / 2.5bar

อุณหภูมิสูงสุด: 43°C / 109°F

Technical Information:

Product Dimension:

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ถังกรองทราย Emaux Max Side Mount Filter MFS Series

ถังกรองทราย Emaux Max Side Mount Filter MFS Series

ถังกรองทราย Emaux Max Side Mount Filter MFS Series

ด้วยการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงของ Emaux ถังกรองทราย Max series จึงมีประสิทธิภาพในการกรองที่เหนือกว่าและน้ำที่ใสสะอาดกว่า ตัวถังกรองผลิตจากโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงขึ้นรูปชิ้นเดียวจึงไร้รอยต่อ เพื่อการใช้งานหนักและความน่าเชื่อถือสูง

ถังกรองทราย Emaux Max Series Filter MFS Series มีให้เลือกหลายขนาดตามความเหมาะสมในการใช้งาน

Side Mount Filterขนาดถังขนาดวาล์วอัตราการกรองปริมาณทรายความสูงความกว้าง
MFS1717 นิ้ว1.5 นิ้ว7 คิว/ชม.40 กก.670 มม.425 มม.
MFS2020 นิ้ว1.5 นิ้ว10 คิว/ชม.70 กก.760 มม.500 มม.
MFS2424 นิ้ว1.5 นิ้ว14 คิว/ชม.125 กก.825 มม.600 มม.
MFS27A27 นิ้ว1.5 นิ้ว14 คิว/ชม.185 กก.946 มม.675 มม.
MFS2727 นิ้ว2.0 นิ้ว18 คิว/ชม.185 กก.946 มม.675 มม.
MFS31A31 นิ้ว1.5 นิ้ว18 คิว/ชม.320 กก.968 มม.775 มม.
MFS3131 นิ้ว2.0 นิ้ว23.5 คิว/ชม.320 กก.968 มม.775 มม.
MFS3535 นิ้ว2.0 นิ้ว30.5 คิว/ชม.430 กก.1086 มม.875 มม.

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ: โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)

แรงดันสูงสุด: 40psi / 2.8bar

อุณหภูมิสูงสุด: 50°C / 122°F

แคลมป์ชิ้นเดียวที่ไม่เหมือนใครพร้อมการออกแบบล็อคแบบสกรูเพื่อง่ายในการติดตั้งและให้บริการโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
มาพร้อมกับมัลติพอร์ตวาล์ว 6 ทิศทาง ผลิตจากวัสดุ ABS และ สแตนเลสคุณภาพสูง
เกจวัดความดันที่อ่านง่าย เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ

Technical Information:

Product Dimension:

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ถังกรองทราย Emaux Max Top Mount Filter MFV Series

ถังกรองทราย Emaux Max Top Mount Filter MFV Series

ถังกรองทราย Emaux Max Top Mount Filter MFV Series

ด้วยการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงของ Emaux ถังกรองทราย Max series จึงมีประสิทธิภาพในการกรองที่เหนือกว่าและน้ำที่ใสสะอาดกว่า ตัวถังกรองผลิตจากโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงขึ้นรูปชิ้นเดียวจึงไร้รอยต่อ เพื่อการใช้งานหนักและความน่าเชื่อถือสูง

ถังกรองทราย Emaux Max Series Filter MFV Series มีให้เลือกหลายขนาดตามความเหมาะสมในการใช้งาน

Top Mount Filterขนาดถังขนาดวาล์วอัตราการกรองปริมาณทรายความสูงความกว้าง
MFV1717 นิ้ว1.5 นิ้ว7 คิว/ชม.40 กก.816 มม.425 มม.
MFV2020 นิ้ว1.5 นิ้ว10 คิว/ชม.70 กก.889 มม.500 มม.
MFV2424 นิ้ว1.5 นิ้ว14 คิว/ชม.125 กก.980 มม.600 มม.
MFV24B24 นิ้ว2.0 นิ้ว14 คิว/ชม.125 กก.1032 มม.600 มม.
MFV27A27 นิ้ว1.5 นิ้ว14 คิว/ชม.185 กก.1081 มม.675 มม.
MFV2727 นิ้ว2.0 นิ้ว18 คิว/ชม.185 กก.1133 มม.675 มม.
MFV31A31 นิ้ว1.5 นิ้ว18 คิว/ชม.320 กก.1126 มม.775 มม.
MFV3131 นิ้ว2.0 นิ้ว23.5 คิว/ชม.320 กก.1178 มม.775 มม.
MFV3535 นิ้ว2.0 นิ้ว30.5 คิว/ชม.430 กก.1296 มม.875 มม.

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ: โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)

แรงดันสูงสุด: 40psi / 2.8bar

อุณหภูมิสูงสุด: 50°C / 122°F

แคลมป์ชิ้นเดียวที่ไม่เหมือนใครพร้อมการออกแบบล็อคแบบสกรูเพื่อง่ายในการติดตั้งและให้บริการโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
มาพร้อมกับมัลติพอร์ตวาล์ว 6 ทิศทาง ผลิตจากวัสดุ ABS และ สแตนเลสคุณภาพสูง
เกจวัดความดันที่อ่านง่าย เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ

Technical Information:

Product Dimension:

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คลอรีนผง 90% T.C.C.A. 90% Powder NISSAN 50Kg

คลอรีนผง 90% T.C.C.A. 90% Powder NISSAN 50Kg

คลอรีนผง 90% T.C.C.A. 90% Powder NISSAN 50Kg

คลอรีนผง 90% Trichloroisocyanuric Acid T.C.C.A. 90% Powder NISSAN 50 กิโลกรัม คลอรีนญี่ปุ่น เป็นสารเคมีสระว่ายน้ำ มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่าย มีสารควบคุมการละลายจึงสลายตัวช้ากว่าคลอรีนชนิดอื่นๆ มีค่าความเป็นกรด และให้ค่าคลอรีนสูงถึง 90% ของน้ำหนัก จึงใช้ในปริมาณที่น้อย ใช้ง่าย เก็บรักษาได้นาน

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสารเคมี: คลอรีนผง 90% Trichloroisocyanuric Acid T.C.C.A. 90% Powder

ยี่ห้อ: NISSAN

ปริมาณการใช้: ค่าคลอรีนในสระว่ายน้ำที่เหมาะสมอยู่ที่ระหว่าง 1.0-3.0 ppm เมื่อค่าคลอรีนต่ำกว่า 1.0 ppm ให้ใช้คลอรีนชนิดผง หรือ คลอรีนชนิดเม็ด T.C.C.A. 90% 200 กรัมต่อสระว่ายน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

คลอรีนผง 90% TRICHLOROISOCYANURIC ACID 90% Powder NISSAN 50Kg คลอรีนญี่ปุ่น เป็นสารเคมีสระว่ายน้ำ มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ และทำการสันดาปสารละลายโลหะหนักต่างๆ ตลอดจนสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ต่างๆ ให้มีค่าเป็นออกไซด์ของโลหะ และมีอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น เพื่อการขจัดโดยการกรองต่อไป

คลอรีนผง 90% TRICHLOROISOCYANURIC ACID 90% Powder NISSAN 50Kg คลอรีนญี่ปุ่น เป็นคลอรีนที่มีสารควบคุมการละลายจึงสลายตัวช้ากว่าคลอรีนชนิดอื่นๆ เป็นคลอรีนที่มีค่าความเป็นกรด และให้ค่าคลอรีนสูงถึง 90% ของน้ำหนัก มีความเข้มข้นสูงจึงใช้ในปริมาณที่น้อย ใช้ง่าย เก็บรักษาได้นาน สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษาน้อย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 45g/h Emaux SSC50-T (มี Timer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 45g/h Emaux SSC50-T (มี Timer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 45g/h Emaux SSC50-T (มี Timer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 45g/h Emaux SSC50-T แบบมี Timer กำลังการผลิตคลอรีน 45 กรัมต่อชั่วโมง (g/h) เหมาะสำหรับสระไม่เกิน 120 คิว เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือเป็นวิธีการฆ่าเชื้อสระว่ายน้ำด้วยคลอรีนด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิต โดยการผ่านสารละลายเกลือผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส ได้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (คลอรีนเหลว) เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดสินค้า

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือเป็นวิธีการฆ่าเชื้อสระว่ายน้ำด้วยคลอรีนด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิต โดยการผ่านสารละลายเกลือผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส ประจุไฟฟ้าอ่อนๆ ในเซลล์อิเล็กโทรไลต์ จะทำการแปลงโซเดียมคลอไรด์ (เกลือ) ในน้ำให้เป็นก๊าซคลอรีน ก๊าซจะละลายในน้ำและกลายเป็นโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (คลอรีนเหลว) จึงเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • สระว่ายน้ำได้รับการฆ่าเชื้อโดยอัตโนมัติ
  • ลดความจำเป็นในการจัดเก็บและจัดการคลอรีน
  • น้ำใสสะอาด ปลอดภัย
  • ไม่ระคายเคืองตาและไม่ทำให้ผิวแห้ง
เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ

Technical Information

Installation Diagram

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 25g/h Emaux SSC25-T (มี Timer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 25g/h Emaux SSC25-T (มี Timer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 25g/h Emaux SSC25-T (มี Timer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 25g/h Emaux SSC25-T แบบมี Timer กำลังการผลิตคลอรีน 25 กรัมต่อชั่วโมง (g/h) เหมาะสำหรับสระไม่เกิน 75 คิว เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือเป็นวิธีการฆ่าเชื้อสระว่ายน้ำด้วยคลอรีนด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิต โดยการผ่านสารละลายเกลือผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส ได้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (คลอรีนเหลว) เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดสินค้า

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือเป็นวิธีการฆ่าเชื้อสระว่ายน้ำด้วยคลอรีนด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิต โดยการผ่านสารละลายเกลือผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส ประจุไฟฟ้าอ่อนๆ ในเซลล์อิเล็กโทรไลต์ จะทำการแปลงโซเดียมคลอไรด์ (เกลือ) ในน้ำให้เป็นก๊าซคลอรีน ก๊าซจะละลายในน้ำและกลายเป็นโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (คลอรีนเหลว) จึงเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • สระว่ายน้ำได้รับการฆ่าเชื้อโดยอัตโนมัติ
  • ลดความจำเป็นในการจัดเก็บและจัดการคลอรีน
  • น้ำใสสะอาด ปลอดภัย
  • ไม่ระคายเคืองตาและไม่ทำให้ผิวแห้ง
เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ

Technical Information

Installation Diagram

สินค้าที่เกี่ยวข้อง