กรดเกลือแห้ง Natriumbisulfat GRILLO 25Kg

กรดเกลือแห้ง Natriumbisulfat GRILLO 25Kg

กรดเกลือแห้ง Natriumbisulfat GRILLO 25Kg

กรดเกลือแห้ง Natriumbisulfat GRILLO ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นกรด มีค่า pH อยู่ที่ 1.0 มีลักษณะเป็นผงสีขาว ใช้ในการปรับสภาพน้ำในกรณีที่น้ำในสระว่ายน้ำมีค่าเป็นด่าง มีค่า pH สูงกว่า 7.8

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสารเคมี: กรดเกลือแห้ง Natriumbisulfat

ยี่ห้อ: GRILLO

ขนาดบรรจุ: 25 กิโลกรัม

ปริมาณการใช้: เมื่อ pH สูงกว่า 7.8 ใช้โซดาแอชประมาณ1 กิโลกรัม ต่อขนาดของสระว่ายน้ำ 100 ลูกบาศก์เมตร ทุกวันจนกว่าค่า pH จะลดลงจนอยู่ในระดับมาตรฐานคือ pH 7.2-7.6

กรดเกลือแห้ง Natriumbisulfat GRILLO ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นกรด มีค่า pH อยู่ที่ 1.0 มีลักษณะเป็นผงสีขาว ใช้ในการปรับสภาพน้ำในกรณีที่น้ำในสระว่ายน้ำมีค่าเป็นด่าง มีค่า pH สูงกว่า 7.8 กรดเกลือ ปริมาณการใช้ประมาณ 1 กิโลกรัม ต่อขนาดสระ 100 ลูกบาศก์เมตร โดยเทกรดเกลือทีละน้อยลงในถังที่บรรจุน้ำอยู่ คนให้กรดเกลือละลายจนหมดแล้วจึงเทลงสระว่ายน้ำ ใส่ทุกวันจนกว่าค่า ph จะลดลงอยู่ในระดับมาตรฐานที่ 7.2-7.6

สินค้าที่เกี่ยวข้อง