คลอรีนเม็ด 90% T.C.C.A. 90% Granular ACUCHLOR 50Kg

คลอรีนเม็ด 90% T.C.C.A. 90% Granular ACUCHLOR 50Kg

คลอรีนเม็ด 90% T.C.C.A. 90% Granular ACUCHLOR 50Kg

คลอรีนเม็ด 90% Trichloroisocyanuric Acid T.C.C.A. 90% Granular ACUCHLOR 90G 50 กิโลกรัม คลอรีนญี่ปุ่น เป็นสารเคมีสระว่ายน้ำ มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่าย มีสารควบคุมการละลายจึงสลายตัวช้ากว่าคลอรีนชนิดอื่นๆ มีค่าความเป็นกรด และให้ค่าคลอรีนสูงถึง 90% ของน้ำหนัก จึงใช้ในปริมาณที่น้อย ใช้ง่าย เก็บรักษาได้นาน

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสารเคมี: คลอรีนเม็ด 90% Trichloroisocyanuric Acid T.C.C.A. 90% Granular

ยี่ห้อ: ACUCHLOR

ปริมาณการใช้: ค่าคลอรีนในสระว่ายน้ำที่เหมาะสมอยู่ที่ระหว่าง 1.0-3.0 ppm เมื่อค่าคลอรีนต่ำกว่า 1.0 ppm ให้ใช้คลอรีนชนิดผง หรือ คลอรีนชนิดเม็ด T.C.C.A. 90% 200 กรัมต่อสระว่ายน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

คลอรีนเม็ด 90% TRICHLOROISOCYANURIC ACID 90% Granular ACUCHLOR 90G คลอรีนญี่ปุ่น เป็นสารเคมีสระว่ายน้ำ มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ และทำการสันดาปสารละลายโลหะหนักต่างๆ ตลอดจนสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ต่างๆ ให้มีค่าเป็นออกไซด์ของโลหะ และมีอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น เพื่อการขจัดโดยการกรองต่อไป

คลอรีนเม็ด 90% TRICHLOROISOCYANURIC ACID 90% Granular ACUCHLOR 90G คลอรีนญี่ปุ่น เป็นคลอรีนที่มีสารควบคุมการละลายจึงสลายตัวช้ากว่าคลอรีนชนิดอื่นๆ เป็นคลอรีนที่มีค่าความเป็นกรด และให้ค่าคลอรีนสูงถึง 90% ของน้ำหนัก มีความเข้มข้นสูงจึงใช้ในปริมาณที่น้อย ใช้ง่าย เก็บรักษาได้นาน สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษาน้อย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คลอรีนเม็ด 90% T.C.C.A. 90% Granular Maxcite 50Kg

คลอรีนเม็ด 90% T.C.C.A. 90% Granular Maxcite 50Kg

คลอรีนเม็ด 90% T.C.C.A. 90% Granular Maxcite 50Kg

คลอรีนเม็ด 90% Trichloroisocyanuric Acid T.C.C.A. 90% Granular Maxcite 50 กิโลกรัม คลอรีนจีนเป็นสารเคมีสระว่ายน้ำ มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่าย มีสารควบคุมการละลายจึงสลายตัวช้ากว่าคลอรีนชนิดอื่นๆ มีค่าความเป็นกรด และให้ค่าคลอรีนสูงถึง 90% ของน้ำหนัก จึงใช้ในปริมาณที่น้อย ใช้ง่าย เก็บรักษาได้นาน

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสารเคมี: คลอรีนเม็ด 90% Trichloroisocyanuric Acid T.C.C.A. 90% Granular

ยี่ห้อ: Maxcite

ปริมาณการใช้: ค่าคลอรีนในสระว่ายน้ำที่เหมาะสมอยู่ที่ระหว่าง 1.0-3.0 ppm เมื่อค่าคลอรีนต่ำกว่า 1.0 ppm ให้ใช้คลอรีนชนิดผง หรือ คลอรีนชนิดเม็ด T.C.C.A. 90% 200 กรัมต่อสระว่ายน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

คลอรีนเม็ด 90% TRICHLOROISOCYANURIC ACID 90% Granular Maxcite 50Kg คลอรีนจีนเป็นสารเคมีสระว่ายน้ำ มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ และทำการสันดาปสารละลายโลหะหนักต่างๆ ตลอดจนสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ต่างๆ ให้มีค่าเป็นออกไซด์ของโลหะ และมีอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น เพื่อการขจัดโดยการกรองต่อไป

คลอรีนเม็ด 90% TRICHLOROISOCYANURIC ACID 90% Granular Maxcite 50Kg คลอรีนจีนเป็นคลอรีนที่มีสารควบคุมการละลายจึงสลายตัวช้ากว่าคลอรีนชนิดอื่นๆ เป็นคลอรีนที่มีค่าความเป็นกรด และให้ค่าคลอรีนสูงถึง 90% ของน้ำหนัก มีความเข้มข้นสูงจึงใช้ในปริมาณที่น้อย ใช้ง่าย เก็บรักษาได้นาน สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษาน้อย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คลอรีนผง 90% T.C.C.A. 90% Powder Maxcite 50Kg

คลอรีนผง 90% T.C.C.A. 90% Powder Maxcite 50Kg

คลอรีนผง 90% T.C.C.A. 90% Powder Maxcite 50Kg

คลอรีนผง 90% Trichloroisocyanuric Acid T.C.C.A. 90% Powder Maxcite 50 กิโลกรัม คลอรีนจีนเป็นสารเคมีสระว่ายน้ำ มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่าย มีสารควบคุมการละลายจึงสลายตัวช้ากว่าคลอรีนชนิดอื่นๆ มีค่าความเป็นกรด และให้ค่าคลอรีนสูงถึง 90% ของน้ำหนัก จึงใช้ในปริมาณที่น้อย ใช้ง่าย เก็บรักษาได้นาน

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสารเคมี: คลอรีนผง 90% Trichloroisocyanuric Acid T.C.C.A. 90% Powder

ยี่ห้อ: Maxcite

ปริมาณการใช้: ค่าคลอรีนในสระว่ายน้ำที่เหมาะสมอยู่ที่ระหว่าง 1.0-3.0 ppm เมื่อค่าคลอรีนต่ำกว่า 1.0 ppm ให้ใช้คลอรีนชนิดผง หรือ คลอรีนชนิดเม็ด T.C.C.A. 90% 200 กรัมต่อสระว่ายน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

คลอรีนผง 90% TRICHLOROISOCYANURIC ACID 90% Powder Maxcite 50Kg คลอรีนจีนเป็นสารเคมีสระว่ายน้ำ มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ และทำการสันดาปสารละลายโลหะหนักต่างๆ ตลอดจนสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ต่างๆ ให้มีค่าเป็นออกไซด์ของโลหะ และมีอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น เพื่อการขจัดโดยการกรองต่อไป

คลอรีนผง 90% TRICHLOROISOCYANURIC ACID 90% Powder Maxcite 50Kg คลอรีนจีนเป็นคลอรีนที่มีสารควบคุมการละลายจึงสลายตัวช้ากว่าคลอรีนชนิดอื่นๆ เป็นคลอรีนที่มีค่าความเป็นกรด และให้ค่าคลอรีนสูงถึง 90% ของน้ำหนัก มีความเข้มข้นสูงจึงใช้ในปริมาณที่น้อย ใช้ง่าย เก็บรักษาได้นาน สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษาน้อย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คลอรีนผง 90% T.C.C.A. 90% Powder NISSAN 50Kg

คลอรีนผง 90% T.C.C.A. 90% Powder NISSAN 50Kg

คลอรีนผง 90% T.C.C.A. 90% Powder NISSAN 50Kg

คลอรีนผง 90% Trichloroisocyanuric Acid T.C.C.A. 90% Powder NISSAN 50 กิโลกรัม คลอรีนญี่ปุ่น เป็นสารเคมีสระว่ายน้ำ มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่าย มีสารควบคุมการละลายจึงสลายตัวช้ากว่าคลอรีนชนิดอื่นๆ มีค่าความเป็นกรด และให้ค่าคลอรีนสูงถึง 90% ของน้ำหนัก จึงใช้ในปริมาณที่น้อย ใช้ง่าย เก็บรักษาได้นาน

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสารเคมี: คลอรีนผง 90% Trichloroisocyanuric Acid T.C.C.A. 90% Powder

ยี่ห้อ: NISSAN

ปริมาณการใช้: ค่าคลอรีนในสระว่ายน้ำที่เหมาะสมอยู่ที่ระหว่าง 1.0-3.0 ppm เมื่อค่าคลอรีนต่ำกว่า 1.0 ppm ให้ใช้คลอรีนชนิดผง หรือ คลอรีนชนิดเม็ด T.C.C.A. 90% 200 กรัมต่อสระว่ายน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

คลอรีนผง 90% TRICHLOROISOCYANURIC ACID 90% Powder NISSAN 50Kg คลอรีนญี่ปุ่น เป็นสารเคมีสระว่ายน้ำ มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ และทำการสันดาปสารละลายโลหะหนักต่างๆ ตลอดจนสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ต่างๆ ให้มีค่าเป็นออกไซด์ของโลหะ และมีอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น เพื่อการขจัดโดยการกรองต่อไป

คลอรีนผง 90% TRICHLOROISOCYANURIC ACID 90% Powder NISSAN 50Kg คลอรีนญี่ปุ่น เป็นคลอรีนที่มีสารควบคุมการละลายจึงสลายตัวช้ากว่าคลอรีนชนิดอื่นๆ เป็นคลอรีนที่มีค่าความเป็นกรด และให้ค่าคลอรีนสูงถึง 90% ของน้ำหนัก มีความเข้มข้นสูงจึงใช้ในปริมาณที่น้อย ใช้ง่าย เก็บรักษาได้นาน สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษาน้อย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คลอรีนเม็ด/ผง T.C.C.A. 90% Granular/Powder V-CHLON 50Kg

คลอรีนเม็ด/ผง T.C.C.A. 90% Granular/Powder V-CHLON 50Kg

คลอรีนผง

คลอรีนผง 90% T.C.C.A. 90% V-CHLON 50Kg

คลอรีนผง 90% Trichloroisocyanuric Acid T.C.C.A. 90% V-CHLON 50 กิโลกรัม คลอรีนจีนเป็นสารเคมีสระว่ายน้ำ มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่าย มีสารควบคุมการละลายจึงสลายตัวช้ากว่าคลอรีนชนิดอื่นๆ มีค่าความเป็นกรด และให้ค่าคลอรีนสูงถึง 90% ของน้ำหนัก จึงใช้ในปริมาณที่น้อย ใช้ง่าย เก็บรักษาได้นาน

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสารเคมี: คลอรีน 90% Trichloroisocyanuric Acid T.C.C.A. 90%

ยี่ห้อ: V-CHLON

ขนาดบรรจุ: 50 กิโลกรัม

ปริมาณการใช้: ค่าคลอรีนในสระว่ายน้ำที่เหมาะสมอยู่ที่ระหว่าง 1.0-3.0 ppm เมื่อค่าคลอรีนต่ำกว่า 1.0 ppm ให้ใช้คลอรีนชนิดผง หรือ คลอรีนชนิดเม็ด T.C.C.A. 90% 200 กรัมต่อสระว่ายน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

คลอรีนผง 90% TRICHLOROISOCYANURIC ACID 90% V-CHLON คลอรีนจีนเป็นสารเคมีสระว่ายน้ำ มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ และทำการสันดาปสารละลายโลหะหนักต่างๆ ตลอดจนสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ต่างๆ ให้มีค่าเป็นออกไซด์ของโลหะ และมีอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น เพื่อการขจัดโดยการกรองต่อไป

คลอรีนผง 90% TRICHLOROISOCYANURIC ACID 90% V-CHLON คลอรีนจีนเป็นคลอรีนที่มีสารควบคุมการละลายจึงสลายตัวช้ากว่าคลอรีนชนิดอื่นๆ เป็นคลอรีนที่มีค่าความเป็นกรด และให้ค่าคลอรีนสูงถึง 90% ของน้ำหนัก มีความเข้มข้นสูงจึงใช้ในปริมาณที่น้อย ใช้ง่าย เก็บรักษาได้นาน สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษาน้อย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คลอรีนเม็ด/ผง T.C.C.A. 90% Granular/Powder PROMAX POOL 20Kg

คลอรีนเม็ด/ผง T.C.C.A. 90% Granular/Powder PROMAX POOL 20Kg

คลอรีนผง 90% T.C.C.A. 90% PROMAX POOL 20Kg

คลอรีนผง 90% Trichloroisocyanuric Acid T.C.C.A. 90% PROMAX POOL 20 กิโลกรัม คลอรีนจีนเป็นสารเคมีสระว่ายน้ำ มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่าย มีสารควบคุมการละลายจึงสลายตัวช้ากว่าคลอรีนชนิดอื่นๆ มีค่าความเป็นกรด และให้ค่าคลอรีนสูงถึง 90% ของน้ำหนัก จึงใช้ในปริมาณที่น้อย ใช้ง่าย เก็บรักษาได้นาน

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสารเคมี: คลอรีน 90% Trichloroisocyanuric Acid T.C.C.A. 90%

ยี่ห้อ: PROMAX POOL

ขนาดบรรจุ: 20 กิโลกรัม

ปริมาณการใช้: ค่าคลอรีนในสระว่ายน้ำที่เหมาะสมอยู่ที่ระหว่าง 1.0-3.0 ppm เมื่อค่าคลอรีนต่ำกว่า 1.0 ppm ให้ใช้คลอรีนชนิดผง หรือ คลอรีนชนิดเม็ด T.C.C.A. 90% 200 กรัมต่อสระว่ายน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

คลอรีนผง 90% TRICHLOROISOCYANURIC ACID 90% PROMAX POOL คลอรีนจีนเป็นสารเคมีสระว่ายน้ำ มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ และทำการสันดาปสารละลายโลหะหนักต่างๆ ตลอดจนสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ต่างๆ ให้มีค่าเป็นออกไซด์ของโลหะ และมีอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น เพื่อการขจัดโดยการกรองต่อไป

คลอรีนผง 90% TRICHLOROISOCYANURIC ACID 90% PROMAX POOL คลอรีนจีนเป็นคลอรีนที่มีสารควบคุมการละลายจึงสลายตัวช้ากว่าคลอรีนชนิดอื่นๆ เป็นคลอรีนที่มีค่าความเป็นกรด และให้ค่าคลอรีนสูงถึง 90% ของน้ำหนัก มีความเข้มข้นสูงจึงใช้ในปริมาณที่น้อย ใช้ง่าย เก็บรักษาได้นาน สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษาน้อย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คลอรีนเม็ด 90% T.C.C.A. 90% Granular NISSAN 50Kg

คลอรีนเม็ด 90% T.C.C.A. 90% Granular NISSAN 50Kg

คลอรีนเม็ด 90% T.C.C.A. 90% Granular NISSAN 50Kg

คลอรีนเม็ด 90% Trichloroisocyanuric Acid T.C.C.A. 90% Granular NISSAN 50 กิโลกรัม เป็นสารเคมีสระว่ายน้ำ มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่าย มีสารควบคุมการละลายจึงสลายตัวช้ากว่าคลอรีนชนิดอื่นๆ มีค่าความเป็นกรด และให้ค่าคลอรีนสูงถึง 90% ของน้ำหนัก จึงใช้ในปริมาณที่น้อย ใช้ง่าย เก็บรักษาได้นาน

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสารเคมี: คลอรีนเม็ด 90% Trichloroisocyanuric Acid T.C.C.A. 90% Granular

ยี่ห้อ: NISSAN

ขนาดบรรจุ: 50 กิโลกรัม

ปริมาณการใช้: ค่าคลอรีนในสระว่ายน้ำที่เหมาะสมอยู่ที่ระหว่าง 1.0-3.0 ppm เมื่อค่าคลอรีนต่ำกว่า 1.0 ppm ให้ใช้คลอรีนชนิดผง หรือ คลอรีนชนิดเม็ด T.C.C.A. 90% 200 กรัมต่อสระว่ายน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

คลอรีนเม็ด 90% TRICHLOROISOCYANURIC ACID 90% Granular NISSAN เป็นสารเคมีสระว่ายน้ำ มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ และทำการสันดาปสารละลายโลหะหนักต่างๆ ตลอดจนสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ต่างๆ ให้มีค่าเป็นออกไซด์ของโลหะ และมีอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น เพื่อการขจัดโดยการกรองต่อไป

คลอรีนเม็ด 90% TRICHLOROISOCYANURIC ACID 90% Granular NISSAN เป็นคลอรีนที่มีสารควบคุมการละลายจึงสลายตัวช้ากว่าคลอรีนชนิดอื่นๆ เป็นคลอรีนที่มีค่าความเป็นกรด และให้ค่าคลอรีนสูงถึง 90% ของน้ำหนัก มีความเข้มข้นสูงจึงใช้ในปริมาณที่น้อย ใช้ง่าย เก็บรักษาได้นาน สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษาน้อย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง