น้ำยาปรับสภาพน้ำใส Clear Pool Plus 5ลิตร

น้ำยาปรับสภาพน้ำใส Clear Pool Plus 5ลิตร

น้ำยาปรับสภาพน้ำใส Clear Pool Plus 5ลิตร

น้ำยาปรับสภาพน้ำใส Clear Pool Plus ขนาดบรรจุ 5 ลิตร เป็นน้ำยาที่ช่วยปรับสภาพน้ำสระว่ายน้ำให้ใส เป็นน้ำยาช่วยเร่งการตกตะกอนจากผิวน้ำและส่วนกลางของผิวน้ำ รวมอะตอมลงมาตกที่พื้นสระน้ำ ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำขุ่น น้ำเขียว ทำให้น้ำในสระว่ายน้ำใสสะอาด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสารเคมี: น้ำยาปรับสภาพน้ำใส

ยี่ห้อ: Clear Pool Plus

ขนาดบรรจุ: 5 ลิตร

ปริมาณการใช้:

  • INITIAL TREATMENT: Apply 2 oz. per 5,000 gal. of water every 7 days.
  • MAINTENANCE TREATMENT: Apply 1 oz. per 5,000 gal. of water every 10-14 days.
  • DILUTION: Atleast 1:9 of water

น้ำยาปรับสภาพน้ำใส Clear Pool Plus ขนาดบรรจุ 5 ลืตร เป็นน้ำยาที่ช่วยปรับสภาพน้ำสระว่ายน้ำให้ใส เป็นน้ำยาช่วยเร่งการตกตะกอนจากผิวน้ำและส่วนกลางของผิวน้ำ รวมอะตอมลงมาตกที่พื้นสระน้ำ ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำขุ่น น้ำเขียว ทำให้น้ำในสระว่ายน้ำใสสะอาด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

น้ำยาปรับสภาพน้ำใส Clear Pool 3ลิตร

น้ำยาปรับสภาพน้ำใส Clear Pool 3ลิตร

น้ำยาปรับสภาพน้ำใส Clear Pool 3ลิตร

น้ำยาปรับสภาพน้ำใส Clear Pool ขนาดบรรจุ 3 ลิตร เป็นน้ำยาที่ช่วยปรับสภาพน้ำสระว่ายน้ำให้ใส เป็นน้ำยาช่วยเร่งการตกตะกอนจากผิวน้ำและส่วนกลางของผิวน้ำ รวมอะตอมลงมาตกที่พื้นสระน้ำ ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำขุ่น น้ำเขียว ทำให้น้ำในสระว่ายน้ำใสสะอาด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสารเคมี: น้ำยาปรับสภาพน้ำใส

ยี่ห้อ: Clear Pool

ขนาดบรรจุ: 3 ลิตร

ปริมาณการใช้:

ตารางปริมาณการใช้

ปริมาณน้ำในสระ
(ลูกบาศก์เมตร)
ปริมาณน้ำยาปรับสภาพน้ำใส
(ลิตร/ครั้ง)
1002
5004
1,0006
2,5008

น้ำยาปรับสภาพน้ำใส Clear Pool ขนาดบรรจุ 3 ลิตร เป็นน้ำยาที่ช่วยปรับสภาพน้ำสระว่ายน้ำให้ใส เป็นน้ำยาช่วยเร่งการตกตะกอนจากผิวน้ำและส่วนกลางของผิวน้ำ รวมอะตอมลงมาตกที่พื้นสระน้ำ ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำขุ่น น้ำเขียว ทำให้น้ำในสระว่ายน้ำใสสะอาด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง