HAYWARD

HAYWARD

ที เค เพาเวอร์ ซัมมิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำคุณภาพสูงแบรนด์ HAYWARD อุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ หัวดูดตะกอน สายดูดตะกอน ท่อดูดตะกอน

หัวดูดตะกอนรูปถั่ว HAYWARD

หัวดูดตะกอนรูปถั่ว HAYWARD

หัวดูดตะกอนรูปถั่ว HAYWARD

หัวดูดตะกอนรูปถั่ว หัวดูดตะกอนสระว่ายน้ำ HAYWARD เป็นหัวดูดสูญญากาศ สำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ข้อต่อด้ามเป็นพลาสติก สามารถสวมต่อกับสายดูดตะกอนและด้ามดูดตะกอนขนาด 1.5 นิ้ว

รายละเอียดสินค้า

หัวดูดตะกอนรูปถั่ว หัวดูดตะกอนสระว่ายน้ำ HAYWARD เป็นหัวดูดสูญญากาศ สำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ข้อต่อด้ามเป็นพลาสติก สามารถสวมต่อกับสายดูดตะกอนและด้ามดูดตะกอนขนาด 1.5 นิ้ว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หัวดูดตะกอนแบบมีล้อ 19 นิ้ว HAYWARD

หัวดูดตะกอนแบบมีล้อ 19 นิ้ว HAYWARD

หัวดูดตะกอนแบบมีล้อ 19 นิ้ว HAYWARD

หัวดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ล้อดูดตะกอนสระว่ายน้ำ 19 นิ้ว HAYWARD เป็นหัวดูดสูญญากาศ สำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ดูดตะกอนสระว่ายน้ำ

รายละเอียดสินค้า

หัวดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ล้อดูดตะกอนสระว่ายน้ำ 19 นิ้ว HAYWARD เป็นหัวดูดสูญญากาศ สำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ข้อต่อด้ามเป็นพลาสติก สามารถสวมต่อกับสายดูดตะกอนและด้ามดูดตะกอนขนาด 1.5 นิ้ว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หัวดูดตะกอน แบบมีแปรงข้าง Emaux CE304

หัวดูดตะกอน แบบมีแปรงข้าง Emaux CE304

หัวดูดตะกอน แบบมีแปรงข้าง Emaux CE304

หัวดูดตะกอน แบบมีแปรงช้าง Emaux CE304 เป็นหัวดูดสูญญากาศ ผลิตจากวัสดุไนล่อน พร้อมแปรงด้านข้างเพื่อให้เข้าถึงและทำความสะอาดสระว่ายน้ำได้ทุกซอกทุกมุม ออกแบบมาสำหรับใช้งานหนัก มีด้ามจับที่แข็งแรง สำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ใช้คู่กับด้ามดูดตะกอนและสายดูดตะกอน

รายละเอียดสินค้า

หัวดูดตะกอน แบบไม่มีแปรงข้าง Emaux CE304 เป็นหัวดูดสูญญากาศ ผลิตจากวัสดุไนล่อน พร้อมแปรงด้านข้างเพื่อให้เข้าถึงและทำความสะอาดสระว่ายน้ำได้ทุกซอกทุกมุม ออกแบบมาสำหรับใช้งานหนัก มีด้ามจับที่แข็งแรง สำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ใช้คู่กับด้ามดูดตะกอนและสายดูดตะกอน มีสองแบบสองรุ่นให้เลือกดังนี้

รุ่นแบบ
CE302แบบไม่มีแปรงข้าง
CE304แบบมีแปรงข้าง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หัวดูดตะกอน แบบไม่มีแปรงข้าง Emaux CE302

หัวดูดตะกอน แบบไม่มีแปรงข้าง Emaux CE302

หัวดูดตะกอน แบบไม่มีแปรงข้าง Emaux CE302

หัวดูดตะกอน แบบไม่มีแปรงช้าง Emaux CE302 เป็นหัวดูดสูญญากาศ ผลิตจากวัสดุไนล่อน ออกแบบมาสำหรับใช้งานหนัก มีด้ามจับที่แข็งแรง สำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ใช้คู่กับด้ามดูดตะกอนและสายดูดตะกอน

รายละเอียดสินค้า

หัวดูดตะกอน แบบไม่มีแปรงข้าง Emaux CE302 เป็นหัวดูดสูญญากาศ ผลิตจากวัสดุไนล่อน ออกแบบมาสำหรับใช้งานหนัก มีด้ามจับที่แข็งแรง สำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ใช้คู่กับด้ามดูดตะกอนและสายดูดตะกอน มีสองแบบสองรุ่นให้เลือกดังนี้

รุ่นแบบ
CE302แบบไม่มีแปรงข้าง
CE304แบบมีแปรงข้าง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หัวดูดตะกอนแบบมีล้อ 19 นิ้ว Emaux CE305

หัวดูดตะกอนแบบมีล้อ 19 นิ้ว Emaux CE305

หัวดูดตะกอนแบบมีล้อ 19 นิ้ว Emaux CE305

หัวดูดตะกอนแบบมีล้อ 19 นิ้ว หรือล้อดูดตะกอน 19 นิ้ว Emaux CE305 เป็นหัวดูดสูญญากาศ สำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ใช้คู่กับด้ามดูดตะกอนและสายดูดตะกอน

รายละเอียดสินค้า

หัวดูดตะกอนแบบมีล้อ 19 นิ้ว หรือล้อดูดตะกอน 19 นิ้ว Emaux CE305 เป็นหัวดูดสูญญากาศ สำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ผลิตจากวัสดุไนล่อน ออกแบบมาสำหรับใช้งานหนัก มีด้ามจับที่แข็งแรงและล้อที่ยืดหยุ่นได้ ใช้คู่กับด้ามดูดตะกอนและสายดูดตะกอน มีขนาดความยาวให้เลือกตามตารางดังนี้

รุ่นความยาว (นิ้ว)
CE30114
CE30519

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หัวดูดตะกอนแบบมีล้อ 14 นิ้ว Emaux CE301

หัวดูดตะกอนแบบมีล้อ 14 นิ้ว Emaux CE301

หัวดูดตะกอนแบบมีล้อ 14 นิ้ว Emaux CE301

หัวดูดตะกอนแบบมีล้อ 14 นิ้ว หรือล้อดูดตะกอน 14 นิ้ว Emaux CE301 เป็นหัวดูดสูญญากาศ สำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ใช้คู่กับด้ามดูดตะกอนและสายดูดตะกอน

รายละเอียดสินค้า

หัวดูดตะกอนแบบมีล้อ 14 นิ้ว หรือล้อดูดตะกอน 14 นิ้ว Emaux CE301 เป็นหัวดูดสูญญากาศ สำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ผลิตจากวัสดุไนล่อน ออกแบบมาสำหรับใช้งานหนัก มีด้ามจับที่แข็งแรงและล้อที่ยืดหยุ่นได้ ใช้คู่กับด้ามดูดตะกอนและสายดูดตะกอน มีขนาดความยาวให้เลือกตามตารางดังนี้

รุ่นความยาว (นิ้ว)
CE30114
CE30519

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สินค้าทั้งหมด

สินค้าทั้งหมด

ที เค เพาเวอร์ ซัมมิต ผู้จำหน่าย เคมีสระวายน้ำ เคมีภัณฑ์สระว่ายน้ำ อุปกรณ์สระว่ายน้ำ อุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ปั๊มน้ำสระว่ายน้ำ และเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ