เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 45g/h Emaux SSC50-T (มี Timer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 45g/h Emaux SSC50-T (มี Timer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 45g/h Emaux SSC50-T (มี Timer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 45g/h Emaux SSC50-T แบบมี Timer กำลังการผลิตคลอรีน 45 กรัมต่อชั่วโมง (g/h) เหมาะสำหรับสระไม่เกิน 120 คิว เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือเป็นวิธีการฆ่าเชื้อสระว่ายน้ำด้วยคลอรีนด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิต โดยการผ่านสารละลายเกลือผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส ได้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (คลอรีนเหลว) เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดสินค้า

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือเป็นวิธีการฆ่าเชื้อสระว่ายน้ำด้วยคลอรีนด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิต โดยการผ่านสารละลายเกลือผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส ประจุไฟฟ้าอ่อนๆ ในเซลล์อิเล็กโทรไลต์ จะทำการแปลงโซเดียมคลอไรด์ (เกลือ) ในน้ำให้เป็นก๊าซคลอรีน ก๊าซจะละลายในน้ำและกลายเป็นโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (คลอรีนเหลว) จึงเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • สระว่ายน้ำได้รับการฆ่าเชื้อโดยอัตโนมัติ
 • ลดความจำเป็นในการจัดเก็บและจัดการคลอรีน
 • น้ำใสสะอาด ปลอดภัย
 • ไม่ระคายเคืองตาและไม่ทำให้ผิวแห้ง
เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ

Technical Information

Installation Diagram

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 25g/h Emaux SSC25-T (มี Timer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 25g/h Emaux SSC25-T (มี Timer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 25g/h Emaux SSC25-T (มี Timer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 25g/h Emaux SSC25-T แบบมี Timer กำลังการผลิตคลอรีน 25 กรัมต่อชั่วโมง (g/h) เหมาะสำหรับสระไม่เกิน 75 คิว เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือเป็นวิธีการฆ่าเชื้อสระว่ายน้ำด้วยคลอรีนด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิต โดยการผ่านสารละลายเกลือผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส ได้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (คลอรีนเหลว) เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดสินค้า

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือเป็นวิธีการฆ่าเชื้อสระว่ายน้ำด้วยคลอรีนด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิต โดยการผ่านสารละลายเกลือผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส ประจุไฟฟ้าอ่อนๆ ในเซลล์อิเล็กโทรไลต์ จะทำการแปลงโซเดียมคลอไรด์ (เกลือ) ในน้ำให้เป็นก๊าซคลอรีน ก๊าซจะละลายในน้ำและกลายเป็นโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (คลอรีนเหลว) จึงเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • สระว่ายน้ำได้รับการฆ่าเชื้อโดยอัตโนมัติ
 • ลดความจำเป็นในการจัดเก็บและจัดการคลอรีน
 • น้ำใสสะอาด ปลอดภัย
 • ไม่ระคายเคืองตาและไม่ทำให้ผิวแห้ง
เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ

Technical Information

Installation Diagram

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 15g/h Emaux SSC15-T (มี Timer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 15g/h Emaux SSC15-T (มี Timer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 15g/h Emaux SSC15-T (มี Timer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 15g/h Emaux SSC15-T แบบมี Timer กำลังการผลิตคลอรีน 15 กรัมต่อชั่วโมง (g/h) เหมาะสำหรับสระไม่เกิน 50 คิว เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือเป็นวิธีการฆ่าเชื้อสระว่ายน้ำด้วยคลอรีนด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิต โดยการผ่านสารละลายเกลือผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส ได้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (คลอรีนเหลว) เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดสินค้า

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือเป็นวิธีการฆ่าเชื้อสระว่ายน้ำด้วยคลอรีนด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิต โดยการผ่านสารละลายเกลือผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส ประจุไฟฟ้าอ่อนๆ ในเซลล์อิเล็กโทรไลต์ จะทำการแปลงโซเดียมคลอไรด์ (เกลือ) ในน้ำให้เป็นก๊าซคลอรีน ก๊าซจะละลายในน้ำและกลายเป็นโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (คลอรีนเหลว) จึงเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • สระว่ายน้ำได้รับการฆ่าเชื้อโดยอัตโนมัติ
 • ลดความจำเป็นในการจัดเก็บและจัดการคลอรีน
 • น้ำใสสะอาด ปลอดภัย
 • ไม่ระคายเคืองตาและไม่ทำให้ผิวแห้ง
เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ

Technical Information

Installation Diagram

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 45g/h Emaux SSC50-E (ไม่มี Timer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 45g/h Emaux SSC50-E (ไม่มี Timer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 45 g/h Emaux SSC50-E (ไม่มี Timer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 45g/h Emaux SSC50-T แบบไม่มี Timer กำลังการผลิตคลอรีน 45 กรัมต่อชั่วโมง (g/h) เหมาะสำหรับสระไม่เกิน 120 คิว เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือเป็นวิธีการฆ่าเชื้อสระว่ายน้ำด้วยคลอรีนด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิต โดยการผ่านสารละลายเกลือผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส ได้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (คลอรีนเหลว) เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดสินค้า

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือเป็นวิธีการฆ่าเชื้อสระว่ายน้ำด้วยคลอรีนด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิต โดยการผ่านสารละลายเกลือผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส ประจุไฟฟ้าอ่อนๆ ในเซลล์อิเล็กโทรไลต์ จะทำการแปลงโซเดียมคลอไรด์ (เกลือ) ในน้ำให้เป็นก๊าซคลอรีน ก๊าซจะละลายในน้ำและกลายเป็นโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (คลอรีนเหลว) จึงเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • สระว่ายน้ำได้รับการฆ่าเชื้อโดยอัตโนมัติ
 • ลดความจำเป็นในการจัดเก็บและจัดการคลอรีน
 • น้ำใสสะอาด ปลอดภัย
 • ไม่ระคายเคืองตาและไม่ทำให้ผิวแห้ง
เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ

Technical Information

Installation Diagram

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 25g/h Emaux SSC25-E (ไม่มี Timer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 25g/h Emaux SSC25-E (ไม่มี Timer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 25 g/h Emaux SSC25-E (ไม่มี Timer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 25 g/h Emaux SSC25-E แบบไม่มี Timer กำลังการผลิตคลอรีน 25 กรัมต่อชั่วโมง (g/h) เหมาะสำหรับสระไม่เกิน 75 คิว เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือเป็นวิธีการฆ่าเชื้อสระว่ายน้ำด้วยคลอรีนด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิต โดยการผ่านสารละลายเกลือผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส ได้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (คลอรีนเหลว) เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดสินค้า

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือเป็นวิธีการฆ่าเชื้อสระว่ายน้ำด้วยคลอรีนด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิต โดยการผ่านสารละลายเกลือผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส ประจุไฟฟ้าอ่อนๆ ในเซลล์อิเล็กโทรไลต์ จะทำการแปลงโซเดียมคลอไรด์ (เกลือ) ในน้ำให้เป็นก๊าซคลอรีน ก๊าซจะละลายในน้ำและกลายเป็นโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (คลอรีนเหลว) จึงเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • สระว่ายน้ำได้รับการฆ่าเชื้อโดยอัตโนมัติ
 • ลดความจำเป็นในการจัดเก็บและจัดการคลอรีน
 • น้ำใสสะอาด ปลอดภัย
 • ไม่ระคายเคืองตาและไม่ทำให้ผิวแห้ง
เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ

Technical Information

Installation Diagram

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 15g/h Emaux SSC15-E (ไม่มี Timer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 15g/h Emaux SSC15-E (ไม่มี Timer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 15 g/h Emaux SSC15-E (ไม่มี Timer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 15 g/h Emaux SSC15-E แบบไม่มี Timer กำลังการผลิตคลอรีน 15 กรัมต่อชั่วโมง (g/h) เหมาะสำหรับสระไม่เกิน 50 คิว เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือเป็นวิธีการฆ่าเชื้อสระว่ายน้ำด้วยคลอรีนด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิต โดยการผ่านสารละลายเกลือผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส ได้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (คลอรีนเหลว) เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดสินค้า

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือเป็นวิธีการฆ่าเชื้อสระว่ายน้ำด้วยคลอรีนด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิต โดยการผ่านสารละลายเกลือผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส ประจุไฟฟ้าอ่อนๆ ในเซลล์อิเล็กโทรไลต์ จะทำการแปลงโซเดียมคลอไรด์ (เกลือ) ในน้ำให้เป็นก๊าซคลอรีน ก๊าซจะละลายในน้ำและกลายเป็นโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (คลอรีนเหลว) จึงเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • สระว่ายน้ำได้รับการฆ่าเชื้อโดยอัตโนมัติ
 • ลดความจำเป็นในการจัดเก็บและจัดการคลอรีน
 • น้ำใสสะอาด ปลอดภัย
 • ไม่ระคายเคืองตาและไม่ทำให้ผิวแห้ง
เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ

Technical Information

Installation Diagram

สินค้าที่เกี่ยวข้อง