โซดาแอชไลท์ โซเดียมคาร์บอเนต 99.2% OCI 25Kg

โซดาแอชไลท์ โซเดียมคาร์บอเนต 99.2% OCI 25Kg

โซดาแอชไลท์ โซเดียมคาร์บอเนต 99.2% OCI 25Kg

โซดาแอชไลท์ โซเดียมคาร์บอเนต 99.2% Soda Ash Light Sodium Carbonate 99.2% ยี่ห้อ OCI ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม เป็นสารเคมีสระว่ายน้ำที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง มีค่า pH อยู่ที่ประมาณ 14 ใช้ในการปรับสภาพน้ำในสระว่ายน้ำกรณีที่น้ำมีสภาพเป็นกรดที่มีค่า pH ที่ต่ำกว่า 6.8

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสารเคมี: โซดาแอชไลท์ โซเดียมคาร์บอเนต 99.2% (Soda Ash Light Sodium Carbonate 99.2%)

ยี่ห้อ: OCI

ขนาดบรรจุ: 25 กิโลกรัม

ปริมาณการใช้: เมื่อ pH ต่ำกว่า 6.8 ใช้โซดาแอชประมาณ 3 กิโลกรัม ต่อสระว่ายน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ทุกวันจนกว่าค่า pH จะสูงขึ้นจนอยู่ในระดับมาตรฐานคือ pH 7.2-7.6

โซดาแอชเป็นสารเคมีสระว่ายน้ำที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง มีค่า pH อยู่ที่ประมาณ 14 ใช้ในการปรับสภาพน้ำในสระว่ายน้ำกรณีที่น้ำมีสภาพเป็นกรดที่มีค่า pH ที่ต่ำกว่า 6.8 โซดาแอชมีลักษณะเป็นผงสีขาว วิธีใช้คือค่อยๆ เทโซดาแอชทีละน้อยลงในถังที่มีน้ำบรรจุอยู่ คนให้โซดาแอชละลายจนหมด แล้วจึงเทลงในสระว่ายน้ำ ปริมาณในการใช้โซดาแอชประมาณ 3 กิโลกรัม ต่อสระว่ายน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน โดยใส่โซดาแอชชลงในสระว่ายน้ำทุกวันจนกว่าค่า pH จะสูงขึ้นจนอยู่ในระดับมาตรฐานคือ pH 7.2-7.6

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

โซดาแอชไลท์ โซเดียมคาร์บอเนต 99.2% RED TRIANGLE 40Kg

โซดาแอชไลท์ โซเดียมคาร์บอเนต 99.2% RED TRIANGLE 40Kg

โซดาแอชไลท์ โซเดียมคาร์บอเนต 99.2% RED TRIANGLE 40Kg

โซดาแอชไลท์ โซเดียมคาร์บอเนต 99.2% Soda Ash Light Sodium Carbonate 99.2% ยี่ห้อ RED TRIANGLE ขนาดบรรจุ 40 กิโลกรัม เป็นสารเคมีสระว่ายน้ำที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง มีค่า pH อยู่ที่ประมาณ 14 ใช้ในการปรับสภาพน้ำในสระว่ายน้ำกรณีที่น้ำมีสภาพเป็นกรดที่มีค่า pH ที่ต่ำกว่า 6.8

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสารเคมี: โซดาแอชไลท์ โซเดียมคาร์บอเนต 99.2% (Soda Ash Light Sodium Carbonate 99.2%)

ยี่ห้อ: RED TRIANGLE

ขนาดบรรจุ: 40 กิโลกรัม

ปริมาณการใช้: เมื่อ pH ต่ำกว่า 6.8 ใช้โซดาแอชประมาณ 3 กิโลกรัม ต่อสระว่ายน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ทุกวันจนกว่าค่า pH จะสูงขึ้นจนอยู่ในระดับมาตรฐานคือ pH 7.2-7.6

โซดาแอชเป็นสารเคมีสระว่ายน้ำที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง มีค่า pH อยู่ที่ประมาณ 14 ใช้ในการปรับสภาพน้ำในสระว่ายน้ำกรณีที่น้ำมีสภาพเป็นกรดที่มีค่า pH ที่ต่ำกว่า 6.8 โซดาแอชมีลักษณะเป็นผงสีขาว วิธีใช้คือค่อยๆ เทโซดาแอชทีละน้อยลงในถังที่มีน้ำบรรจุอยู่ คนให้โซดาแอชละลายจนหมด แล้วจึงเทลงในสระว่ายน้ำ ปริมาณในการใช้โซดาแอชประมาณ 3 กิโลกรัม ต่อสระว่ายน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยใส่โซดาแอชชลงในสระว่ายน้ำทุกวันจนกว่าค่า pH จะสูงขึ้นจนอยู่ในระดับมาตรฐานคือ pH 7.2-7.6

สินค้าที่เกี่ยวข้อง