กรดเกลือแห้ง Natriumbisulfat GRILLO 25Kg

กรดเกลือแห้ง Natriumbisulfat GRILLO 25Kg

กรดเกลือแห้ง Natriumbisulfat GRILLO 25Kg

กรดเกลือแห้ง Natriumbisulfat GRILLO ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นกรด มีค่า pH อยู่ที่ 1.0 มีลักษณะเป็นผงสีขาว ใช้ในการปรับสภาพน้ำในกรณีที่น้ำในสระว่ายน้ำมีค่าเป็นด่าง มีค่า pH สูงกว่า 7.8

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสารเคมี: กรดเกลือแห้ง Natriumbisulfat

ยี่ห้อ: GRILLO

ขนาดบรรจุ: 25 กิโลกรัม

ปริมาณการใช้: เมื่อ pH สูงกว่า 7.8 ใช้โซดาแอชประมาณ1 กิโลกรัม ต่อขนาดของสระว่ายน้ำ 100 ลูกบาศก์เมตร ทุกวันจนกว่าค่า pH จะลดลงจนอยู่ในระดับมาตรฐานคือ pH 7.2-7.6

กรดเกลือแห้ง Natriumbisulfat GRILLO ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นกรด มีค่า pH อยู่ที่ 1.0 มีลักษณะเป็นผงสีขาว ใช้ในการปรับสภาพน้ำในกรณีที่น้ำในสระว่ายน้ำมีค่าเป็นด่าง มีค่า pH สูงกว่า 7.8 กรดเกลือ ปริมาณการใช้ประมาณ 1 กิโลกรัม ต่อขนาดสระ 100 ลูกบาศก์เมตร โดยเทกรดเกลือทีละน้อยลงในถังที่บรรจุน้ำอยู่ คนให้กรดเกลือละลายจนหมดแล้วจึงเทลงสระว่ายน้ำ ใส่ทุกวันจนกว่าค่า ph จะลดลงอยู่ในระดับมาตรฐานที่ 7.2-7.6

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กรดเกลือ Hydrochloric Acid 20Kg

กรดเกลือ Hydrochloric Acid 20Kg

กรดเกลือ Hydrochloric Acid 20Kg

กรดเกลือ Hydrochloric Acid ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม กรดเกลือเป็นเคมีภัณฑ์สำหรับสระว่ายน้ำ ใช้สำหรับปรับค่าความเป็นด่างของสระว่ายน้ำ เมื่อวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของน้ำได้ค่าความเป็นด่างอยูที่ช่วง 7.8 ให้เติมกรดเกลือประมาณ 1 กิโลกรัม ต่อน้ำในสระ 100 ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสารเคมี: กรดเกลือ Hydrochloric Acid

ยี่ห้อ:

ขนาดบรรจุ: 20 กิโลกรัม

ปริมาณการใช้: เมื่อวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของน้ำได้ค่าความเป็นด่างอยูที่ช่วง 7.8 ให้เติมกรดเกลือประมาณ 1 กิโลกรัม ต่อน้ำในสระ 100 ลูกบาศก์เมตร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง