กรดเกลือ Hydrochloric Acid 20Kg

กรดเกลือ Hydrochloric Acid 20Kg

กรดเกลือ Hydrochloric Acid 20Kg

กรดเกลือ Hydrochloric Acid ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม กรดเกลือเป็นเคมีภัณฑ์สำหรับสระว่ายน้ำ ใช้สำหรับปรับค่าความเป็นด่างของสระว่ายน้ำ เมื่อวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของน้ำได้ค่าความเป็นด่างอยูที่ช่วง 7.8 ให้เติมกรดเกลือประมาณ 1 กิโลกรัม ต่อน้ำในสระ 100 ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสารเคมี: กรดเกลือ Hydrochloric Acid

ยี่ห้อ:

ขนาดบรรจุ: 20 กิโลกรัม

ปริมาณการใช้: เมื่อวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของน้ำได้ค่าความเป็นด่างอยูที่ช่วง 7.8 ให้เติมกรดเกลือประมาณ 1 กิโลกรัม ต่อน้ำในสระ 100 ลูกบาศก์เมตร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง