สารเร่งตกตะกอน 30% PAC Poly Aluminium Chloride 30% 25Kg

สารเร่งตกตะกอน 30% PAC Poly Aluminium Chloride 30% 25Kg

สารเร่งตกตะกอน 30% PAC Poly Aluminium Chloride 30% 25Kg

สารเร่งตกตะกอน 30% PAC Poly Aluminium Chloride 30% ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม เป็นสารเร่งตะกอนที่ช่วยแก้ปัญหาสภาพน้ำขุ่นในสระว่ายน้ำ เป็นสารเร่งตกตะกอนทำให้สารแขวนลอยมารวมตัวกันเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นจนมีน้ำหนักมากพอที่จะตกตะกอนลงมาสู่ก้นสระ จึงทำให้น้ำในสระว่ายน้ำใสขึ้น

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสารเคมี: สารเร่งตกตะกอน 30% PAC Poly Aluminium Chloride 30%

ยี่ห้อ: ประเทศจีน

ขนาดบรรจุ: 25 กิโลกรัม

ปริมาณการใช้: 1 กิโลกรัม ต่อสระว่ายน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

สารเร่งตกตะกอน 30% PAC Poly Aluminium Chloride 30% ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม เป็นสารเร่งตะกอนที่ช่วยแก้ปัญหาสภาพน้ำขุ่นในสระว่ายน้ำ เป็นสารเร่งตกตะกอนทำให้สารแขวนลอยมารวมตัวกันเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นจนมีน้ำหนักมากพอที่จะตกตะกอนลงมาสู่ก้นสระ จึงทำให้น้ำในสระว่ายน้ำใสขึ้น เมื่อใส่สารเร่งตกตะกอนลงในสระว่ายน้ำแล้วควรปิดระบบหมุนเวียนน้ำทันที เพื่อให้สารทำการเร่งการตกตะกอนภายในสระว่ายน้ำ ทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นให้รีบดูดตะกอนออกในช่วงเช้า เนื่องจากถ้าปล่อยไว้จนอุณหภูมิสูงตะกอนก็จะลอยขึ้นมา ทำให้ดูดตะกอนออกได้ไม่หมด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สารเร่งตกตะกอน 30% PAC Poly Aluminium Chloride 30% 20Kg

สารเร่งตกตะกอน 30% PAC Poly Aluminium Chloride 30% 20Kg

สารเร่งตกตะกอน PAC Poly Aluminium Chloride 20Kg

สารเร่งตกตะกอน PAC Poly Aluminium Chloride ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม เป็นสารเร่งตะกอนที่ช่วยแก้ปัญหาสภาพน้ำขุ่นในสระว่ายน้ำ เป็นสารเร่งตกตะกอนทำให้สารแขวนลอยมารวมตัวกันเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นจนมีน้ำหนักมากพอที่จะตกตะกอนลงมาสู่ก้นสระ จึงทำให้น้ำในสระว่ายน้ำใสขึ้น

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสารเคมี: สารเร่งตกตะกอน 30% PAC Poly Aluminium Chloride 30%

ยี่ห้อ: ประเทศจีน

ขนาดบรรจุ: 20 กิโลกรัม

ปริมาณการใช้: 1 กิโลกรัม ต่อสระว่ายน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

สารเร่งตกตะกอน 30% PAC Poly Aluminium Chloride 30% ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม เป็นสารเร่งตะกอนที่ช่วยแก้ปัญหาสภาพน้ำขุ่นในสระว่ายน้ำ เป็นสารเร่งตกตะกอนทำให้สารแขวนลอยมารวมตัวกันเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นจนมีน้ำหนักมากพอที่จะตกตะกอนลงมาสู่ก้นสระ จึงทำให้น้ำในสระว่ายน้ำใสขึ้น เมื่อใส่สารเร่งตกตะกอนลงในสระว่ายน้ำแล้วควรปิดระบบหมุนเวียนน้ำทันที เพื่อให้สารทำการเร่งการตกตะกอนภายในสระว่ายน้ำ ทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นให้รีบดูดตะกอนออกในช่วงเช้า เนื่องจากถ้าปล่อยไว้จนอุณหภูมิสูงตะกอนก็จะลอยขึ้นมา ทำให้ดูดตะกอนออกได้ไม่หมด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง